Návštěva zástupců společnosti ETLAudit na Honorárním konzulátu v Barceloně podtrhuje naši snahu o posílení vztahů s partnerskými organizacemi v zahraničí 🤝. Tato interakce nám umožňuje nejen prohloubit naše znalosti místních podmínek, ale také posiluje naše možnosti propojení s místními obchodními subjekty. Jsme nadšeni, že můžeme dále rozvíjet tuto spolupráci a přinášet tak větší hodnotu našim klientům. 🌟