Naším cílem je poskytovat služby, které splňují vaše potřeby a očekávání.

Náš auditní tým se skládá z odborníků se zkušenostmi z Big4 a dalších velkých mezinárodních auditorských firem.
Rozsáhlé znalosti a zkušenosti s auditem společností působících v nejrůznějších odvětvích výroby, obchodu a služeb dokážeme kombinovat se zkušenostmi se získanými v podnikatelském prostředí výrobních firem.
Zvláštní pozornost při auditu věnujeme analýze vnitřních kontrolních systémů jednotlivých firemních procesů včetně posouzení účinnosti těchto kontrol a dále analýze ekonomické podstaty ověřovaných skutečností.
Naším výstupem kromě auditorského výroku bývají i doporučení v oblastech, kde identifikujeme určitá rizika nebo nedostatky.

Naše společnosti poskytují komplexní auditorské služby a služby související ve smyslu zákona o auditorech platného v České republice a dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA), především:

  • Audit/prověrka účetní závěrky sestavené dle české účetní legislativy nebo dle IFRS

  • Audit konsolidovaných účetních závěrek

  • Ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti dle IFRS („konsolidační balíček“) a dalších obecně uznávaných účetních standardů (GAAP)

  • Audit zaměřený na oblasti specifikované klientem

  • Dohodnuté postupy v souladu s Mezinárodním standardem ISRS 4400

  • Finanční Due Diligence

  • Účetní poradenství

  • Poradenství při přípravě finančních výkazů a konsolidovaných finančních výkazů sestavených dle českých účetních standardů a IFRS

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naší společností nás kontaktujte.

Zpráva o transparentnosti ke stažení zde.

V případě stížnosti nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

info@etlaudit.cz