Prosím přijměte informace týkající se přípravy společnosti InterGest CZ s.r.o. pro oblast nové legislativy na ochranu osobních údajů – GDPR.

Jako dodavatel daňových, účetních, auditorských a mzdových služeb, musíme umět splnit stále rostoucí požadavky nejen na automatizaci firemních procesů, ale také na využívání stále vyspělejších technologií při zpracování dat. A právě při používání těchto technologií se musíme zaměřit i na oblast bezpečnosti dat. Jsme si vědomi skutečnosti, že bez vysoké úrovně zabezpečení dat není možné získat důvěru zákazníků a všech našich obchodních partnerů.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli připravit naši společnost pro certifikaci na normu ISO/IEC 27001. Tato norma zaručuje i soulad s aktuálními legislativními požadavky na ochranu osobních údajů – GDPR. ISO/IEC 27001 je mezinárodní standard, splňující požadavky na bezpečnost informací, dat a IT systémy společnosti.

Společnost InterGest je od tohoto měsíce certifikovaná dle normy ISO/IEC 27001 a všechny stávající procesy splňují požadavky nové legislativy pro GDPR.

Za kolektiv společnosti InterGest CZ s.r.o.
Petr Huňař,
Petr Schmiedberger
Eva Zborníková Schmiedbergerová