V případě, že nemáte vlastní ERP systém, je možné pomocí vzdáleného přístupu využívat ERP SW, který je instalován a spravován na server společnosti ETL Audit CZ.

Pro úspěšné zavedení ERP budou podniknuty následovné kroky:

  • Vytvoření implementační skupiny, kde budou zástupci zákazníka i InterGestu. Každý zástupce bude mít předen stanovený rozsah odpovědnosti za svěřenou část implementace.

  • Velmi důležitou součástí implementace je provedení analýza požadavků zákazníka na ERP a analýza klíčových i vedlejších procesů společnosti. Součástí této analýzy může být i optimalizace vnitrofiremních směrnic.

  • Výsledky analýzy a analýza jako celek bude poskytnuta k připomínkování všem členům implementační skupiny, případně dalším klíčovým uživatelům SW. Teprve po dokončení všech připomínek a námětů bude přistoupeno k prvotní implementaci.

  • Součástí prvotní implementace jsou importy vstupních dat (zákazníci, odběratelé, otevřené položky, seznam skladových položek ….). Dále bude provedeno nastavení SW, dle analýzy.

  • Na takto nastaveném SW proběhne první seznámení uživatelů s používání SW.

  • Po vyhodnocení případných připomínek od uživatelů z průběhu školení a jejich zpracování bude spuštěn ostrý provoz. V jeho průběhu mají uživatelé přístupnou on-line podporu pro řešení nestandardních stavů či pro vysvětlení jednotlivých funkcí SW.

Samozřejmostí implementace je úprava tiskových formulářů na míru a nastavení výstupů pro vedení společnosti a příslušné pracovníky včetně oddělení controllingu.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naší společností nás kontaktujte a my se Vám obratem ruky ozveme.

info@etlaudit.cz