S rozvojem výpočetní techniky neustále roste počet a velikost ukládaných dat a s tím i potřeba efektivního třídění ukládaných dokumentů.

S tímto vznikají i nároky na nezbytnost kontroly toku jednotlivých dokladů před vstupem do ERP systému. V případě potřeb má náš klient on-li přístup do systému pro správu a oběh dokumentů. V tomto systému je možné doklady:

  • uchovávat

  • třídit

  • vyhledávat

  • zakládat jednotlivá pravidla pro zpracování dokladů před jejich vstupem do ERP systému

  • mít záznamy v DMS navázané na zadané doklady v ERP

Technologie OCR

Má-li společnost velký objem přijímaných dokladů a tyto doklady není možné do ERP importovat pomocí souborů (xml, txt apod.), existuje možnost zpracovávat takové doklady pomocí technologie OCR. Doklad je opticky přečten a uložen do DMS. Po následném schválení je automaticky exportován do ERP SW, kde je zaúčtován.

Díky tomuto řešení má náš zákazník přístup k efektivnímu nástroji na správu dokumentů bez nutnosti investic do nákupu moderních informačních technologií.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naší společností nás kontaktujte a my se Vám obratem ruky ozveme.

info@etlaudit.cz